Ontwormen van paarden

Vrijwel alle paarden in Nederland zijn in meer of mindere mate besmet met inwendige parasieten. Hierbij maakt het niet uit of de paarden in de weide of op stal staan. Ontwormen van paarden is dan ook altijd noodzakelijk.

 Besmetting met wormen

De besmetting vindt plaats via de mond van het paard. Via het voedsel komt een ei of een larve in het lichaam van het paard, waar het uitgroeit tot een volwassen worm. Deze wormen kunnen in de darmen van het paard voortleven. Voortleven betekent dus ook voortplanten. Een volwassen worm legt vaak vele duizenden eitjes. Deze eitjes komen met de ontlasting van het paard weer naar buiten en in het gras of de bodembedekking van de paardenbox terecht. Vooral de vele eitjes in het gras zorgen voor verspreiding van de besmetting. Andere paarden in de wei nemen bij het eten van het gras de eitjes ook op in hun darmen.

De larven van spoelwormen en aarsmaden ontwikkelen zich al in het ei. Deze wormen zorgen voornamelijk in de stal voor besmetting. Bij longwormen komen de larven pas tot ontwikkeling, nadat ze een korte periode in aanraking gekomen zijn met gras. Besmetting met longwormen komt daarom niet voor bij paarden die alleen op stal staan. Maar dat zowel bij paarden in de wei als op stal regelmatig ontworming plaats moet vinden is wel duidelijk.

 Preventieve maatregelen tegen wormen

Om te voorkomen dat de besmetting overslaat op meerdere paarden is het belangrijk dat de paardenweide regelmatig gemaaid wordt. Verwijder tussendoor de mest zoveel mogelijk uit de weide. Hoe langer het blijft liggen, hoe groter de kans op verdere ontwikkeling van de larven is. Laat niet teveel paarden tegelijkertijd in de weide staan. Voor de paarden op stal is het belangrijk dat de paardenbox regelmatig wordt schoongemaakt. Vervang het bodemmateriaal en reinig de box grondig.

 Ontwormen

Naast bovengenoemde preventieve maatregelen is het belangrijk dat de paarden regelmatig worden ontwormd. De frequentie is afhankelijk van het gebruikte middel. Bij veelvuldig gebruik van één en hetzelfde middel kan resistentie optreden. Overleg altijd met de eigen dierenarts welk middel voor uw paard op dat moment het beste is. De dierenarts kent de (medische) geschiedenis van uw paard en is daarom de uitgelezen persoon om te kunnen bepalen hoe gehandeld moet worden. Als men overgaat tot wormbehandeling is het belangrijk om gelijk alle paarden te behandelen.

Preventieve wormbehandelingen, met als doel de wormuitscheiding laag te houden, zijn alleen nodig als de eieren ook echt tot ontwikkeling kunnen komen. Tussen oktober en maart kunnen de eieren vanwege de lage temperaturen niet tot ontwikkeling komen en is preventief behandelen niet zinvol. Bij hogere temperaturen duurt het ongeveer drie weken tot de larve tot ontwikkeling komt. Als de paarden in het voorjaar voor het eerst weer naar een schone weide gaan, dan duurt het daarna ongeveer drie weken voordat de weide besmet kan zijn. Een eenmaal besmette weide blijft het hele seizoen verdacht.

Stalhygiene

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.